top of page

Disclaimer

Deze disclaimer bevat belangrijke informatie met betrekking tot het gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u de website gebruikt.

1 algemeen

Deze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We streven ernaar om de informatie actueel en nauwkeurig te houden. Echter, we kunnen geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de informatie op deze website. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico.

2 geen professioneel advies

De informatie op deze website vormt geen professioneel advies op welk gebied dan ook, inclusief maar niet beperkt tot juridisch, financieel, medisch of technisch advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional voor specifiek advies dat van toepassing is op uw situatie.

3 externe links

Deze website kan links bevatten naar externe websites van derden. We hebben geen controle over de inhoud van deze externe websites en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid ervan. Het volgen van deze externe links is op eigen risico.

4 intellectueel eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website voorbehouden aan ons. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons de inhoud of vormgeving van deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren, verspreiden of op welke wijze dan ook te gebruiken.

5 beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst of bedrijfsonderbreking, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

6 wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde disclaimer.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op deze website.

 

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2023

bottom of page