top of page

De digitale evolutie: de overgang van het informatietijdperk naar het tijdperk van intelligentie

Bijgewerkt op: 2 nov. 2023

Het internet is niet meer wat het is geweest. De introductie van ChatGPT markeert de transformatie in de ontwikkeling van het internet: van het informatietijdperk naar het tijdperk van intelligentie. In deze blog een korte beschrijving van de evolutie van het internet.


Het informatietijdperk Het internet heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we leven, werken en leren door het radicaal vergroten van de toegankelijkheid van inforrmatie en het doorbreken van geografische grenzen. Met de komst van het internet is het Informatietijdperk ingeluid, een tijd waarin onbeperkte toegang tot informatie de norm werd (Castells, 2010). In het Informatietijdperk:

  • Zijn encyclopedieën zoals Wikipedia opgedoken, die een schat aan informatie bieden op bijna elk denkbaar gebied.

  • Zijn online nieuwssites en sociale media platforms zoals Facebook en Twitter ontstaan, waardoor real-time verslaggeving en wereldwijde discussies mogelijk zijn.

  • Hebben e-learning platforms zoals Coursera en Khan Academy de traditionele grenzen van het onderwijs doorbroken, en toegang tot kennis en vaardigheden mogelijk gemaakt voor iedereen met een internetverbinding.

In het informatietijdperk komen de eerste vormen van AI al op de markt, zoals het personaliseren van de informatie voor gebruikers. Denk onder meer aan:

  • Slimme zoekmachines zoals Google’s RankBrain, die ondersteunen bij het efficiënt vinden van relevante informatie door het begrijpen van de context en de bedoeling achter zoekopdrachten.

  • Aanbevelingsalgoritmen op platforms zoals Netflix en Spotify voor gepersonaliseerde ervaringen door inhoud te suggereren op basis van onze eerdere keuzes en gedrag.

  • Slimme assistenten zoals Siri en Alexa om ons dagelijks leven te vergemakkelijken, door taken uit te voeren, vragen te beantwoorden en ons te helpen bij het organiseren van onze dag.

Maar met de groei van informatie ontstaan ook uitdagingen. Hoe navigeer je door de enorme hoeveelheid informatie en vind je wat echt belangrijk en relevant is? Hoe voorkom je dat je overweldigd raakt door een overvloed aan data (Bell & Gemmell, 2009)? Het tijdperk van intelligentie

In het Tijdperk van Intelligentie zien we hoe de kracht van Kunstmatige Intelligentie (AI), en in het bijzonder de ontwikkeling van Large Language Models (LLMs), de manier waarop we omgaan met informatie aan het veranderen is. Voorbeelden hiervan zijn:


Contentcreatie:

Schrijvers en content creators gebruiken nu AI-tools om hun werk te verbeteren. Deze tools kunnen ideeën genereren, teksten redigeren en zelfs helpen bij het schrijven van complete artikelen.


Klantenservice:

AI-chatbots worden nu ingezet om klantvragen te beantwoorden, reserveringen te maken, problemen op te lossen, en nog veel meer, 24/7, waardoor bedrijven hun klantenservice kunnen verbeteren en schalen.


Gezondheidszorg:

In de gezondheidszorg kunnen AI-modellen zoals GPT-4 symptomen analyseren, medisch advies geven, en zelfs helpen bij het diagnosticeren van ziektes, waardoor de toegang tot gezondheidsinformatie en -diensten wordt verbeterd. Deze ontwikkelingen markeren de overgang naar een tijdperk, waarin wij met zijn allen gaan uitvinden hoe samen te werken met AI en Large Language Models in de praktijk van leven, werken en leren.

 

Bronnen:

  • Bell, G., & Gemmell, J. (2009). Total recall: How the E-memory revolution will change everything. Dutton.

  • Castells, M. (2010). The rise of the network society. Wiley-Blackwell.

  • Chui, M., Manyika, J., Miremadi, M., Henke, N., Chung, R., Nel, P., & Malhotra, S. (2018). Notes from the AI frontier: Insights from hundreds of use cases. McKinsey Global Institute.

  • Yu, F. Richard. From Information Networking to Intelligence Networking: Motivations, Scenarios, and Challenges. (2021) Derived (summer, 2023) from: https://www.csit.carleton.ca/~fyu/Papers/IntelliNet.pdf
19 weergaven0 opmerkingen

Comments


Benieuwd naar de mogelijkheden met PAItello

bottom of page