top of page

Verpleeg-, Verzorgingshuizen
en Thuiszorg - VVT 

In de VVT werken ongeveer 500.000 professionals in geheel uiteenlopende beroepen.
Van activiteitenbegeleiders tot ergotherapeuten, van assisterende
tot verzorgende en verpleegkundigen. 

De professionals in de VVT hebben het zwaar. Bijna de helft (41%) rapporteert een
hoge werkdruk en dat is terug te voeren op tijdgebrek en de balans werk/privé.
Gelukkig ervaren zorgprofessionals veel passie voor het werk (80%) en blijven ze in de VVT werken.

Technologie om de werkdruk te verlagen 

PAItello is de persoonlijke (AI) assistent voor zorgprofessionals. vraag wat je wilt aan PAItello en je krijgt 24/7 onmiddellijk een antwoord. PAItello is nooit moe, ziek of humeurig en heeft ook geen vakantie. in de praktijk werkt PAItello voor en met jou.

PAItello neemt jou werk uit handen door: 

 • Het zoeken overbodig te maken. Via een of enkele vragen krijg je de informatie die je nodig hebt om te kunnen werken.  

 • Mails op te stellen op basis van enkele sleutelwoorden. Denk aan een mail aan een mantelzorger, collega, het team of de leidinggevende. 

 • Stap-voor-stap ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van handelingen of het voeren van gesprekken. 

 • Te brainstormen over oplossingen voor problemen. 

 • Het schrijven van korte blogs, stukken voor het team, beknopte voorlichting voor cliënten en mantelzorgers enzovoort. 

 • Het vertalen van tekst en spraak. 

 • Jou tips te geven, bijvoorbeeld hoe je effectiever met stress kunt omgaan enzovoort. 

Image by David Mao

PAItello begrijpt je
steeds sneller

PAItello verlaagt de werkdruk en groeit na verloop van tijd uit als dé persoonlijke assistent, die jou steeds beter leert kennen en ondersteunt om prettiger, efficiënter en effectiever te werken én hiervan te leren. 

  

Ervaringen van zorgprofessionals met PAItello: 

 

 • Ik word helemaal blij van Paitello! Het lijkt wel of PAItello me steeds beter en sneller begrijpt. 

 • Nooit meer zoeken naar voor mij belangrijke informatie! 

 • Mijn zelfvertrouwen groeit, want ik schrijf niet gemakkelijk en dat probleem is met Paitello verholpen. 

 • Super dat ik snel een tekst kan vertalen, waardoor het contact met de cliënt en de familie veel beter is.  

 • Ik hoef niet meer te googlen voor ondersteuning om te werken. Super! 

bottom of page