top of page

privacyverklaring

deze privacyverklaring beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer u onze website gebruikt. wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. lees deze privacyverklaring zorgvuldig door om inzicht te krijgen in ons privacybeleid.

1 verzamelde informatie

Wij kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig verstrekt bij het invullen van formulieren, het plaatsen van bestellingen, het abonneren op nieuwsbrieven of het deelnemen aan interactieve functies op onze website. Deze informatie kan onder meer uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en betalingsgegevens omvatten.

2 gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie om u de gevraagde producten of diensten te leveren, om met u te communiceren, om onze website te verbeteren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van relevante aanbiedingen en promoties, tenzij u zich afmeldt voor dergelijke communicatie.

3 openbaarmaking van informatie

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden zoals vereist om de door u gevraagde producten of diensten te leveren, om wettelijke verplichtingen na te komen of met uw uitdrukkelijke toestemming. We zorgen ervoor dat de derden die toegang hebben tot uw gegevens adequate beveiligingsmaatregelen treffen om uw privacy te beschermen.

4 gegevens-beveiliging

We treffen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onthulling, wijziging of vernietiging. We streven ernaar om uw gegevens nauwkeurig en actueel te houden en bewaren ze alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

5 cookies en tracking

Onze website maakt gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën om informatie te verzamelen over uw interacties en voorkeuren op onze website. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren, maar dit kan van invloed zijn op de functionaliteit van de website.

6 links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We hebben geen controle over het privacybeleid van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken op die websites. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

7 uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te beperken, te verwijderen en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen heeft over het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

8 wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van onze website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met het gewijzigde privacybeleid.

Neem bij vragen of opmerkingen over ons privacybeleid contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

 

Laatst bijgewerkt: 31 mei 2023

bottom of page